Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Kongres Polonii Kanadyjskiej – 70 lat w służbie Narodowi, Ojczyźnie i Polonii”, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych UKSW, Warszawa (7-8.11.2014)

Organizatorzy pragną przedstawić na tle dziejów polskiego wychodźstwa do Kraju Klonowego Liścia dorobek Kongresu Polonii Kanadyjskiej, a w szczególności jego działalność na rzecz Polaków w Kraju oraz rodaków mieszkających w Kanadzie, a także na rzecz Kanady – nowej Ojczyzny emigrantów, którzy zdecydowali się zamieszkać w tym kraju i uczestniczyć w jego rozwoju. 


Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • mgr Teresa Berezowska – Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego
 • ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • mgr Walter Wiesław Gołębiewski – Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią, Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego
 • mgr Jan Cytowski – Wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej
 • mgr Maciej Jarota – członek Światowej Rady Badań nad Polonią
 • ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią
 • dr Joanna Lustanski – Prezes Kanadyjsko – Polskiego Instytutu Badawczego
 • mgr Robert Mieczkowski – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji
 • ks. prof. dr hab. Jan Walkusz – dyrektor Instytutu Historii Kościoła KUL, członek Rady Naukowej Centrum Dziedzictwa Kulturowego Polonii
 • mgr Ewa Wysga – Sekretarz Generalna Światowej Rady Badań nad Polonią
 • prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Poloniią
Moderatorzy konferencji:
 • ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią
 • ks. prof. dr hab. Jan Walkusz – dyrektor Instytutu Historii Kościoła KUL

Cele konferencji:

Organizatorzy pragną przedstawić na tle dziejów polskiego wychodźstwa do Kraju Klonowego Liścia dorobek Kongresu Polonii Kanadyjskiej, a w szczególności jego działalność na rzecz Polaków w Kraju oraz rodaków mieszkających w Kanadzie, a także na rzecz Kanady – nowej Ojczyzny emigrantów, którzy zdecydowali się zamieszkać w tym kraju i uczestniczyć w jego rozwoju. Zaprezentowana zostanie aktywność Kongresu w okresie komunistycznego zniewolenia, zmierzająca do nagłaśniania sprawy wolnej Polski na arenie międzynarodowej, pomoc udzielana opozycji antykomunistycznej w Kraju, wspieranie aspiracji polskich w akcesji do struktur Paktu Północnoatlantyckiego. Konferencja będzie okazją do egzemplifikacji pomocy Kongresu Polonii Kanadyjskiej udzielanej Polakom w Kraju i w Kanadzie realizowanej przez United Polish Reliew Fund, Fundusz Wieczysty Millenium, Fundację im. A. Mickiewicza, Fundację Charytatywną KPK i inne instytucje, a także pomocy polskim wychodźcom przyjeżdżającym do Kanady, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców przyjeżdżających do Kraju Klonowego Liścia na fali imigracji postsolidarnościowej. Organizatorzy pragną zaprezentować działalność Kongresu w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej Polonii kanadyjskiej, a więc wspierania polskiego szkolnictwa (aktywność Komisji Szkolnej i Komisji ds. Szkolnictwa Wyższego, Instytutu Naukowego Polskiego w Kanadzie), kultury i nauki (dorobek Kanadyjsko – Polskiego Instytutu Badawczego i innych instytucji) oraz w zakresie kultywowania polskich tradycji przez cykliczne organizowanie uroczystości rocznicowych, związanych z obchodami Święta 3-Maja, 11-Listopada, rocznicy mordu katyńskiego i in. Podkreślona zostanie aktywność Kongresu w zakresie obrony dobrego imienia Polski i Polaków (aktywność Komisji Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków) oraz promocji Polski w społeczeństwie kanadyjskim.
Organizatorzy podejmą starania zmierzające do wydania wygłoszonych referatów w publikacji pokonferencyjnej.
Zgłoszenia pod adresem e-mail: walglins@ld.onet.pl w terminie do 1 marca 2014 r.
Wskazany we wstępie termin obrad konferencji (7-8 listopada) może ulec zmianie, o czym organizatorzy poinformują uczestników w stosownym czasie. Liczymy na udział Państwa w naszym przedsięwzięciu zarówno w formie przygotowanych wystąpień, jak i w charakterze uczestników.