The European Commission has just unveiled a vision on trends in migration and multi-culturalism.

It has been developed as part of the Futurium project, the experimental platform created by the European Commission to facilitate a broad reflection on future European policies.


A New Article in the Journal of Ethnic and Migration Studies: "The Impact of the Economic Crisis on Foreigners in the Italian Labour Market" by Corrado Bonifazi and Cristiano Marini

http://www.tandfonline.com/eprint/nJ6RZZ4wh6xC89IgS2m2/full

A New Article available in early view of Migration Studies: „Beyond the insider–outsider divide in migration research” by Jørgen Carling, Marta Bivand Erdal and Rojan Ezzati

http://migration.oxfordjournals.org/content/early/2013/10/15/migration.mnt022.abstract

A New MPI Policy Brief: „The impast of remittances on economic growth and poverty reduction” by Dilip Ratha

http://www.migrationpolicy.org/pubs/Remittances-PovertyReduction.pdf

A New MPI Policy Brief: „What we know about circular migration and enhanced mobility”, by Graeme Hugo

http://www.migrationpolicy.org/pubs/Remittances-PovertyReduction.pdf

A new MPI Policy Brief: „What we know about migration and development” by Kathleen Newland

http://www.migrationpolicy.org/pubs/Migration-Development-WhatWeKnow.pdf

Nowy artykuł portalu Migration Information Source

Kathleen Newland, Migration Policy Institute: ”The High-Level Dialogue: Sizing up Outcomes, Implications, and Future Forms of Engagement on Migration and Development”

Konkurs na najlepszą pracę magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner

Organizatorami konkursu są firmy StatSoft Inc. i StatSoft Polska. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac oraz popularyzacja nowoczesnych metod analizy danych, dostępnych w oferowanym przez nas oprogramowaniu. Konkursowi towarzyszą cenne nagrody dla autorów nagrodzonych prac, promotorów oraz wydziałów, na których odbyła się promocja.
Do tej pory odbyło się piętnaście edycji konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu (http://www.statsoft.pl/konkurs/regulamin.html) oraz listami zwycięzców z ubiegłych lat.

4th Annual International Symposium on Preventing Human Trafficking: “Working Towards a Victim-Centred Response”, The Silken Berlaymont Hotel, Brussels (13.11.2013)

Delegates will:
  • Discuss current policy initiatives and priorities in Europe in the field of human trafficking
  • Raise awareness of the various dimensions of human trafficking, examine the needs of victims of trafficking and define common procedures for dealing with them
  • Learn from existing partnership and multi-agency frameworks at EU, national and local levels
  • Identify gaps and explore possible solutions for creating more robust and integrated multi-level structures to improve co-ordination and information exchange between statutory authorities
  • Share best practices and establish recommendations for future actions at policy and practical levels

Seminarium pt.: “Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”, Warszawa (22.10.2013)

Seminarium poświęcone zastosowaniom statystyki i data mining w badaniach naukowych. Poszczególne wystąpienia będą poświęcone praktycznym aspektom stosowania wybranych metod analizy danych. Jednocześnie zastosowanie tych metod zostanie zlustrowane przykładami z różnych dziedzinach badań empirycznych.

Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Kongres Polonii Kanadyjskiej – 70 lat w służbie Narodowi, Ojczyźnie i Polonii”, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych UKSW, Warszawa (7-8.11.2014)

Organizatorzy pragną przedstawić na tle dziejów polskiego wychodźstwa do Kraju Klonowego Liścia dorobek Kongresu Polonii Kanadyjskiej, a w szczególności jego działalność na rzecz Polaków w Kraju oraz rodaków mieszkających w Kanadzie, a także na rzecz Kanady – nowej Ojczyzny emigrantów, którzy zdecydowali się zamieszkać w tym kraju i uczestniczyć w jego rozwoju. 

International Conference “Superdiversity: Theory, Method and Practice”, University of Birmingham (23-24.06. 2014)

Key Speakers: 

  • Professor Jan Blommaert, Babylon Centre for the Study of Superdiversity, University of Tilberg, The Netherlands. 
  • Professor Peggy Levitt, Wellesey College, USA. 
  • Professor James Nazroo, The Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, University of Manchester, UK. 
  • Professor Gill Valentine, University of Sheffield, UK. 
  • Professor Steven Vertovec, Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity, Gottingen, Germany. 

Konferencja pt.: “Delegowanie pracowników w kontekście zmian prawnych i demograficznych we współczesnej Europie”, Uniwersytet Warszawski (29.10.2013)

Organizatorami niniejszego wydarzenia są Sekcja Agencji Opieki, działająca w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami oraz Polska Izba Gospodarcza w Niemczech przy współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W charakterze prelegentów udział w konferencji wezmą przedstawiciele świata nauki, Parlamentu Europejskiego oraz administracji państwowej.  

International Conference „The Feasibility of an EU System of Border Guards: A Practitioner’s Perspective”, Warsaw (28-29.10.2013)

Language: English
Event number: 313D48 
Areas of law: Criminal Law, Police Cooperation, Human Rights Law 

Objective 
The feasibility of the creation of a European System of Border Guards (ESBG), as indicated in the Stockholm Programme, is closely linked to the debate on the long-term development of Frontex and, as such, will influence its future as an EU Agency. This conference aims to provide input to the debate on the feasibility of a European System of Border Guards by looking, from a practitioner’s point of view, at the added value that such a system could bring. By focusing the discussion around different aspects such as the legal framework, the operational challenges, the necessary capacities as well as interagency cooperation- different stakeholders will be able to provide their views on the feasibility of an ESBG, notably which gaps it would fill, and what shape it should take - if any. 

Debata pt.: “W pogoni za pracą - mobilność w poszukiwaniu zatrudnienia w UE. Korzyści i koszty mobilności zawodowej Polaków", siedziba BIPE, ul. Jasna 14/16a, Warszawa (28.10.2013)

W dyskusji udział wezmą posłowie do Parlamentu Europejskiego, eksperci uniwersyteccy, rządowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracodawców i Komisji Europejskiej. Do zabrania głosu zapraszamy także obecnych na sali gości.

Konferencja naukowa pt.: “Polscy migranci w Europie”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (28-29 listopada 2013)

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk organizują pod patronatem Marszałka Senatu RP ogólnopolską konferencję naukową pt. Polscy migranci w Europie, która odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2013 roku w Krakowie.