Zaproszenie do udziału w sympozjum naukowym pt.: „Ekonomiczne i prawne konsekwencje emigracji Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny: optyka Polski i krajów imigracyjnych”, Kraków (12 listopada 2015r.)

Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum naukowym pt. „Ekonomiczne i prawne konsekwencje emigracji Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny: optyka Polski i krajów imigracyjnych” organizowanym przez Katedrę Prawa Rodzinnego i Katedrę Polityki Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

New MPI Europe Report for Project UPSTREAM: "Into the mainstream: Rethinking public services for diverse and mobile populations"

Amidst a backdrop of growing diversity, the concept of ‘mainstreaming’ immigrant integration has proven trendy in European policy circles in recent years even it has been invoked for different purposes and in different contexts. Accurately used to capture the idea that integration policy requires a whole-of-government response across national and local levels, mainstreaming also has been cited as justification for cuts to immigrant-focused programming and to shift away from newcomer-targeted policies in favour of generic, mainstream ones. 

Nowa publikacja dostępna on-line

Michał Nowosielski, Zaangażowanie Polaków mieszkających za granicą w działalność organizacji polonijnych"Kultura i Edukacja" nr 1/2014, s. 146-168

Tekst dostępny jest również pod adresem: http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=download&path%5B%5D=17&path%5B%5D=15

Zaproszenie na dyskusję panelową pt.: "Ten obcy" w Europie i w Polsce, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, sala 203 (II piętro) (24 czerwca 2015 r., godz. 11-13)

W ciągu ostatnich tygodni polską opinię publiczną poruszyły w szczególności dwie informacje dotyczące planów sprowadzenia do naszego kraju uchodźców z Syrii oraz zaakceptowania propozycji wysuwanych przez Unię Europejską w zakresie przyjęcia w Polsce „przydzielonej” nam liczby imigrantów – uciekinierów z państw afrykańskich, którzy za cenę życia podejmują ryzyko przedostania się na niesprawnych często łodziach przez Morze Śródziemne do Europy. W obydwu przypadkach reakcja władz polskich była zdecydowanie ostrożna, jeśli nie wręcz negatywna. Czy obawy, jakie pojawiają się w związku z obecnością uchodźców w Europie, w Polsce, powinny przeważyć nad prawnym i moralnym charakterem zobowiązań, jakie wobec nich ponosimy? 

Call for Papers: Seminar "Inclusion of immigrants in the cultural policy mainstream: Identifying approaches and challenges" (21 September 2015)

Seminar Framework

One major problem faced by immigrants and their descendants when entering the arts in their host countries has been the marginalisation of their artistic works. This problem did not start with migration. It can be traced back to the unequal structures governing global artistic fields since the 19 th century at the latest. Even today, it is much easier for North-Western artists to gain international recognition than for other artists who have to move to one of the Western artistic metropolises, such as New York, Paris or Amsterdam, in order to attract wider interest in their works.

International Symposium “Migration in Crisis: the Case of Poland and Ukraine”, Lviv, Ukraine (3rd September 2015)

International Institute of Education, Culture and Relations with Diaspora has a great honor to invite you to participate at the International Symposium “Migration in Crisis: the Case of Poland and Ukraine”.

Konferencja "Bezpieczeństwo pracy a atrakcyjność polskiego rynku dla cudzoziemców", Warszawa (27 czerwca 2015)W sobotę 27 czerwca w Centrum Konferencyjnym "Zielna" w Warszawie [ul. Zielna 37, sala wystawowa] odbędzie się konferencja "Bezpieczeństwo pracy a atrakcyjność polskiego rynku dla cudzoziemców", podsumowująca roczny projekt integracji obywateli państw trzecich na polskim rynku pracy "Bezpieczna praca w Polsce". Wydarzenie jest organizowane przez Agencję EWL we współpracy z Fundacją "Nasz Wybór" oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Europejskiej Sieci Migracyjnej w Departamencie Polityki Migracyjnej MSW.  Patronat medialny nad spotkaniem objął portal HRStandard.pl.

Poszukiwani współpracownicy do projektu badawczego pt.:„Polskie organizacje imigranckie w Unii Europejskiej”

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Polskie organizacje imigranckie w Unii Europejskiej” Instytut Zachodni poszukuje współpracowników do prowadzenia badań nad polskimi organizacjami w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Holandii, Włoszech, Hiszpanii.

International Symposium on THE FUTURE OF MULTICULTURALISM, Warsaw (10 June 2015)

The term ‘multiculturalism’ has many meanings. It refers to the ‘obvious fact’ of widening cultural diversity in all developed societies (vs ‘monoculturalism’), to a normative- philosophical standpoint approving such diversity (vs nationalism), and – most importantly – to a strategy of immigrant adaptation-cum-integration that supports ethnic diversity (vsassimilationism). It is mainly this third meaning that comes under heavy criticism at the time of mass – often uncontrolled – migrations, ethno-racial rifts, and security scares in Europe and America.

The new MPI Europe Report "Before the boat: Understanding the migrant journey"

As Europe copes with surge of crossings in Mediterranean, new report argues far deeper insight is needed into migrant decision-making and smuggler business model.
Facing unprecedented numbers of asylum seekers and other migrants seeking to gain entry to Europe via the often perilous Central Mediterranean route, European policymakers are drawing upon an incomplete evidence base as they seek to stem the flow of boats that are largely responsible for the inflow of more than 220,000 people in 2014, a new Migration Policy Institute Europe report argues. 


V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna pt.:"Język polski jako nośnik tożsamości", Poznań (26-27 listopada 2015)Celem konferencji jest ukazanie roli języka polskiego jako nośnika tożsamości tak indywidualnej, jak zbiorowej, wśród Polaków oraz osób pochodzenia polskiego żyjących za zachodnimi i wschodnimi granicami Polski po roku 1945. Ze względu na potencjalnie szeroki zakres przedmiotowy tematu organizatorzy pragną, by wystąpienia uczestników skoncentrowały się wokół zagadnień związanych z instytucjonalnym wymiarem funkcjonowania polszczyzny poza granicami kraju, w tym przede wszystkim (choć nie tylko) na Wschodzie. W szczególności chodzi o działalność szkół i klas polskojęzycznych (w tym wykorzystywane w tych placówkach programy nauczania), organizacji polskich i polonijnych, mediów polskojęzycznych, duszpasterstwa polskiego, a także polityki oświatowej i migracyjnej państw, na terenie których istnieją skupiska polskojęzycznej ludności.