Zaproszenie do udziału w sympozjum naukowym pt.: „Ekonomiczne i prawne konsekwencje emigracji Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny: optyka Polski i krajów imigracyjnych”, Kraków (12 listopada 2015r.)

Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum naukowym pt. „Ekonomiczne i prawne konsekwencje emigracji Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny: optyka Polski i krajów imigracyjnych” organizowanym przez Katedrę Prawa Rodzinnego i Katedrę Polityki Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Sympozjum odbędzie się 12 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Honorowy patronat nad konferencją objęła Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie oraz Urząd Statystyczny w Krakowie.

Zgłoszenia oraz propozycje wystąpień (temat oraz streszczenie) prosimy przesyłać mailowo w terminie do 15 października br. na adres: konferencja.emigracja@upjp2.edu.pl