Conference: Cross-Border Healthcare in Europe: Promoting Equal Access to Quality Care Thon Hotel Brussels City Centre (1st July 2015)

Patients want to access cross-border health services when treatment is not available in their home country, when it is better managed elsewhere, or, as is the case in many border areas,  when the nearest available care is in another Member State. Currently, cross-border healthcare accounts for approximately 1% of the overall EU public health spending – around €10 billion per year.

This international symposium provides a platform for a constructive debate on the current state of the Cross-Border Healthcare Directive’s implementation throughout Europe as well as on the necessary actions that need to be taken to reduce health inequalities and facilitate access to better and safer care for patients in the EU.

Call for Papers: 'Prosecuting Human Trafficking', Anti-Trafficking Review, Guest editor: Anne T Gallagher

International law requires States to prosecute trafficking in persons effectively and fairly. Along with prevention and protection, prosecution widely is seen as one of the main pillars of an effective national response to trafficking. For example, in the annual Trafficking in Persons report, the US Government considers: 'whether the government vigorously investigates, prosecutes, and punishes trafficking' to be a key indicator in assessing and ranking countries. 
But worldwide, the number of prosecutions for trafficking remains stubbornly low - especially when compared to the generally accepted size of the problem. Very few traffickers are ever brought to justice and the criminal justice system rarely operates to benefit those who have been trafficked. 

Konferencja pt. „Równa Szkoła – Szkoła bez dyskryminacji", Warszawa (25-26 maja 2015 r.)

Wydarzenie to pozwoli na przekrojowe i kompleksowe spojrzenie na sposób funkcjonowania szkół w Polsce pod względem standardów równego traktowania, problematyki wykluczenia i dyskryminacji, oraz celów edukacyjnych i wychowawczych szkół. W trakcie konferencji, będą prezentowane wyniki badań, będzie okazja do udziału w warsztatach na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania marginalizacji w środowisku szkolnym, oraz będzie okazja do cennej wymiany wiedzy i doświadczeń między osobami i instytucjami pracującymi w i na rzecz systemu edukacji w Polsce.

Zaproszenie do współpracy: PRACE ETNOGRAFICZNE Nr 4(43) 2015: MIGRACJE, MOBILNOŚĆ, DIASPORA (numer tematyczny)

CFP: Zaproszenie do współpracy

Migracje, mobilność i diaspora to zjawiska pociągające za sobą szerokie spektrum praktyk społecznych, transformacji wyobrażeń czy też reprodukcji znaczeń kulturowych. To także konteksty, w ramach których podejmowane są indywidualne strategie życiowe, zależne w dużej mierze od wyłaniających się „w ruchu” możliwości, bądź też od istniejących ograniczeń, narzucanych często przez instytucje państw narodowych.

The sixth Annual Report of Expert Council of German Foundations on Integration and Migrationentitled “Immigration Countries: Germany in an International Comparisonʺ in Berlin

The Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration - SVR) today presented its sixth Annual Report entitled “Immigration Countries: Germany in an International Comparisonʺ in Berlin.

IPD Summer Academy in Peacebuilding, Conflict Transformation, Mediation & Intercultural Dialogue, Baar, Switzerland, August, 2015

During the past years IPD trained participants from Government Institutes, UN Agencies, OSCE, Courts, IOs, NGOs, Companies, University and participants with other different backgrounds from Nigeria, France, Mexico, Canada, United Arab Emirates, USA, Denmark, Romania, Germany, Netherlands, Kyrgyzstan, China, Malaysia, Congo, Costa Rica, Armenia, Turkey, Switzerland, UK, Serbia, Estonia, Malta, Republic of Macedonia, India, Irag, Japan, Costa Rica, Greece and Italy.
Next international summer academy programs take place in Baar (close to Zurich, Bern and Luzern Kantons) one of the beautiful place of Kanton Zug.

IV Ogólnopolska Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN "Migracje w XXI wieku – wybór, konieczność czy przymus?, Łagów k/Świebodzina (14-15 października 2015 r.)

Konferencje poświęcone migracjom organizowane są przez Komitet Badań nad Migracjami PAN od 2011 roku. Planowane przedsięwzięcie ma być już czwartym spotkaniem migrantologów tj. przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, w tym między innymi demografów, etnografów, antropologów, socjologów, politologów, których łączy wspólny obszar zainteresowań, którym są procesy migracyjne. Podczas dotychczas zorganizowanych konferencji podejmowano ważne dla tej problematyki kwestie, dotyczące zarówno konstruowania ogólniejszych teorii, prezentujące najnowsze wyniki badań, określające kierunki rozwoju badań w przyszłości, nowe propozycje metodologiczne i warsztatowe. Formułowano także dyrektywy, które mogą mieć praktyczne znaczenie dla działań wszelkich instytucji i organizacji zajmujących się migracjami. Debatowano o niezwykle ważnych dla rozwoju społecznego procesach demograficznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych konsekwencjach migracji zagranicznych oraz migracji powrotnych, skutkach wymiany kulturowo- społecznej, specyfice migracji poakcesyjnych i wielu innych kwestiach. Uczestnicy dotychczasowych konferencji odnosili również problematykę badań migracyjnych w Polsce do europejskich i światowych trendów w badaniach migracyjnych, co pozwalało uzyskać odpowiednią perspektywę do dyskusji o przyszłości i prognozowania w kontekście opracowania polityki migracyjnej Polski. 

Nowości wydawnicze - kwiecień/maj 2015