The Migration Policy Centre (MPC) is delighted to present you a new INTERACT Position paper: "Civic participation and integration: a country-of-origin perspective" by Sonia Gsir (Centre d’études de l’ethnicité et des migrations (CEDEM), Université de Liège)

This paper offers an insight into how emigration countries influence immigrants in their host society. The main objective is to explore the following questions: first, whether and how emigration countries can influence the civic participation of immigrants in immigration countries and second, whether transnational links, in particular political transnational activities, have an impact on civic participation in receiving countries.

A new CARIM-East "Regional Migration Report: Russia and Central Asia"

 Since the collapse of the Soviet Union, the Russian Federation has become one of the most important destinations for immigration in the world. It is also a very particular case of a destination country in which two types of flows have shaped the character of immigration. Massive waves of Russians returning to their ancestral (or actual) motherland from other republics dominated throughout the 1990s, diminishing in 2000s.

A new Migration Policy Institute Europe report: "Supporting immigrant integration in Europe? Developing the governance for diaspora engagement"

A new Migration Policy Institute Europe report, Supporting immigrant integration in Europe? Developing the governance for diaspora engagement, offers an innovative and detailed mapping of the origin-country institutions that participate in the complex and multilayered governance of immigrant integration in the European Union and beyond. The report also assesses the most promising avenues for international cooperation on immigrant integration policies and programs that run the gamut from education and training, employment, social inclusion, access to nationality, civic and political participation and religious practice.

The new CARIM-India Final Scientific Report: "India-EU migration: a relationship with untapped potential" by Philippe Fargues and Kathryn Lum, Migration Policy Centre, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute

The rise of India as an increasingly important economic and strategic partner brings a range of potential benefits to the European Union. However, many of its Member States are ´missing the boat´ when it comes to exploiting the full potential of Indian migration to the EU. Indian migration to Europe has a long history. These early Indian migrants settled successfully into their respective countries, and many have played leading roles in contributing to EU national economies. The current migration situation is more diverse, in large part because India is still not viewed as an important migration source country. 
 

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna: "Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Ślady polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne", Poznań (20-21 listopada 2014)

Celem konferencji jest uchwycenie emigracyjnych dróg Polaków i zachowanych śladów ich obecności, dokonanie analizy tychże emigracyjnych losów oraz systematyzacji wyników przeprowadzonych bądź będących w trakcie prowadzenia badań dotyczących kulturowej (w szerokim rozumieniu) obecności Polaków i Polonii w społeczeństwach, w których przyszło im realizować swe życiowe spełnienie się, wraz z uchwyceniem roli polskiego duszpasterstwa emigracyjnego jako posłudze sakramentów podtrzymaniu kulturowości cywilizacyjnej Polaków na wychodźstwie lub wspólnotach polonijnych – w szeroko rozumianej ich integracji. 

Zaproszenie na debatę: "Chleb, mieszkanie, praca, czyli czy migrantom i uchodźcom potrzebna jest sztuka?", Warszawa (15 maja 2014)

Debata z udziałem artystów, animatorów kultury i badaczy z Włoch, Polski, Niemiec, Francji, Finlandii, Autonomii Palestyńskiej, Kamerunu i Kolumbii. Międzynarodowi goście porozmawiają o skuteczności sztuki i działań twórczych w procesie integracji cudzoziemców w Europie i na świecie. Opowiedzą, jak w ich krajach wygląda praca artystyczna z migrantami, uchodźcami i mniejszościami narodowymi. Badacze, socjologowie, etnografowie zostaną skonfrontowani podczas debaty z artystami i animatorami. Wypowiadać będą się także sami cudzoziemcy biorący udział w działaniach twórczych w ramach projektu The City Ghettos of Today.   

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową z okazji dziesięciolecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Rzeszów (13 czerwca 2014)

Celem konferencji jest prezentacja korzyści i kosztów z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz zaprezentowanie nowej perspektywy finansowania na lata 2014-2020. Do udziału w konferencji zapraszamy studentów i doktorantów różnych kierunków interesujących się tematyką szeroko rozumianej integracji europejskiej.

The new INTERACT Position paper (MPC): "Social interactions between immigrants and host country populations: a country-of-origin perspective" by Sonia Gsir (Centre d’études de l’ethnicité et des migrations (CEDEM), Université de Liège)

 This paper aims at exploring how countries of origin can affect migrants’ socio-cultural integration in multicultural European societies. Socio-cultural integration is considered through the lenses of different kinds of social interactions between migrants and host society namely: intermarriages, interethnic friendship, interethnic relations in workplaces, and encounters in the neighbourhood. 

Nowa zakładka na stronie KBnM PAN "Raporty i Ekspertyzy Komitetu"

Na stronie Komitetu została stworzona zakładka "Raporty i Ekspertyzy Komitetu":
http://www.kbnm.pan.pl/raporty-i-ekspertyzy-komitetu, gdzie dostępne są cztery ekspertyzy.


Zaproszenie na IV międzynarodową konferencję naukową z cyklu "Zielonogórskie spotkania z demografią" pt.: "Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej", Zielona Góra (15-16 października 2014)

Obserwowane procesy ludnościowe oraz zmiany jakie wywołają one w niedalekiej przyszłości, rodzą potrzebę poszukiwań działań zaradczych wobec wyzwań z jakimi mierzą się państwa europejskie. Zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństw, przy jednoczesnym wydłużaniu się życia ludzkiego, stwarzają poważne wyzwanie m.in. dla systemu ochrony zdrowia, zarówno w zakresie medycyny interwencyjnej, w tym klinicznej, jak i szeroko rozumianej profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej.