Nowa zakładka na stronie KBnM PAN "Raporty i Ekspertyzy Komitetu"

Na stronie Komitetu została stworzona zakładka "Raporty i Ekspertyzy Komitetu":
http://www.kbnm.pan.pl/raporty-i-ekspertyzy-komitetu, gdzie dostępne są cztery ekspertyzy.1. Repatrianci z Kazachstanu. Charakterystyka i główne problemy adaptacyjne., Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Halina Grzymała-Moszczyńska
2. Konsekwencje migracji poakcesyjnych z Polski dla kompetencji zawodowych i kulturowych polskiego społeczeństwa, Jan Brzozowski, Paweł Kaczmarczyk
3. Ekonomiczno-społeczne skutki współczesnych migracji w wymiarze regionalnym – na przykładzie regionu opolskiego, Romuald Jończy,
4. Wpływ współczesnych migracji Polaków na przemiany więzi społecznych, relacje w rodzinie i relacje międzygeneracyjne,  Krystyna Slany, Magdalena Ślusarczyk, Łukasz Krzyżowski