Nowa publikacja dostępna on-line

Michał Nowosielski, Zaangażowanie Polaków mieszkających za granicą w działalność organizacji polonijnych"Kultura i Edukacja" nr 1/2014, s. 146-168

Tekst dostępny jest również pod adresem: http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=download&path%5B%5D=17&path%5B%5D=15