Zaproszenie na dyskusję panelową pt.: "Ten obcy" w Europie i w Polsce, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, sala 203 (II piętro) (24 czerwca 2015 r., godz. 11-13)

W ciągu ostatnich tygodni polską opinię publiczną poruszyły w szczególności dwie informacje dotyczące planów sprowadzenia do naszego kraju uchodźców z Syrii oraz zaakceptowania propozycji wysuwanych przez Unię Europejską w zakresie przyjęcia w Polsce „przydzielonej” nam liczby imigrantów – uciekinierów z państw afrykańskich, którzy za cenę życia podejmują ryzyko przedostania się na niesprawnych często łodziach przez Morze Śródziemne do Europy. W obydwu przypadkach reakcja władz polskich była zdecydowanie ostrożna, jeśli nie wręcz negatywna. Czy obawy, jakie pojawiają się w związku z obecnością uchodźców w Europie, w Polsce, powinny przeważyć nad prawnym i moralnym charakterem zobowiązań, jakie wobec nich ponosimy? 


Podczas spotkania chcielibyśmy zastanowić się nad stosunkiem do dramatycznego najczęściej problemu uchodźctwa, zarówno ze strony władz państwowych, jak i społeczeństw państw europejskich, w tym Polski. Postaramy się również wskazać możliwe propozycje rozwiązań dla narastających problemów, ukazując je zarówno z perspektywy prawnej, jak i socjologicznej. Punktem wyjścia dla rozmowy będzie przedstawienie opublikowanej przez wydawnictwo Intersentia w maju br. książki pod redakcją dr Doroty Gozdeckiej i dr Magdaleny Kmak Europe at the Edge of Pluralism, która opisuje m.in. zjawisko wrogości i obcości, z jakim spotykają się w państwach europejskich przybywający do nich „Inni” i „Obcy”.

Uczestnicy spotkania:

Wprowadzenie: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytut Nauk Prawnych PAN)

Dyskusja: prof. Irena Rzeplińska (Instytut Nauk Prawnych PAN), dr Witold Klaus (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Instytut Nauk Prawnych PAN), dr Dorota Gozdecka (Univeristy of Helsinki), dr Magdalena Lesińska (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

Moderacja: Justyna Segeš Frelak (Instytut Spraw Publicznych)

Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!