Konferencja "Bezpieczeństwo pracy a atrakcyjność polskiego rynku dla cudzoziemców", Warszawa (27 czerwca 2015)W sobotę 27 czerwca w Centrum Konferencyjnym "Zielna" w Warszawie [ul. Zielna 37, sala wystawowa] odbędzie się konferencja "Bezpieczeństwo pracy a atrakcyjność polskiego rynku dla cudzoziemców", podsumowująca roczny projekt integracji obywateli państw trzecich na polskim rynku pracy "Bezpieczna praca w Polsce". Wydarzenie jest organizowane przez Agencję EWL we współpracy z Fundacją "Nasz Wybór" oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Europejskiej Sieci Migracyjnej w Departamencie Polityki Migracyjnej MSW.  Patronat medialny nad spotkaniem objął portal HRStandard.pl.

Pomimo dynamicznie rosnącej skali zatrudnienia obywateli państw trzecich na przestrzeni ostatnich lat, Polska pozostaje w gronie państw OECD o najniższym udziale cudzoziemców w rynku pracy. Rosnące zainteresowanie polskich pracodawców zatrudnianiem obcokrajowców przyczynia się jednocześnie do większej liczby nieprawidłowości i nadużyć, związanych bardzo często z nieuregulowanym wykonywaniem pracy.

Celem spotkania jest debata na temat wpływu bezpieczeństwa i legalności zatrudnienia na atrakcyjność polskiego rynku pracy dla cudzoziemców. Zostanie omówione znaczenie promocji znajomości procedur pobytu i pracy w Polsce, a także sposoby kontroli przestrzegania tych procedur przez pracowników i pracodawców. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji rynku pracy, pracodawcy oraz migranci podejmujący pracę w Polsce.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione wyniki trwającego 12 miesięcy projektu „Bezpieczna praca w Polsce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Początek spotkania jest planowany na godzinę 10, rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9:30.

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o uprzednie potwierdzenie udziału telefonicznie (tel. 535 888 815) lub drogą mailową (na adres:  kontakt@bezpiecznapraca.info.pl). 

Program spotkania znajdą Państwo pod linkiem: http://bezpiecznapraca.info.pl/files/PROGRAM_Konferencja_Bezpieczna_praca_27.06.2015.pdf