Zaproszenie na sympozjum p.t.: "Komunikacja międzykulturowa"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sympozjum "Komunikacja międzykulturowa", organizowanym przez Katedrę Socjologii Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, które odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2014 r. 

W dzisiejszym świecie za sprawą migracji, polityki, handlu międzynarodowego, turystyki itd., kontakty między członkami różnych kultur stały się zjawiskiem powszechnym. Komunikacja międzykulturowa jest kluczowym czynnikiem interakcji pomiędzy ludźmi, który nie może być ignorowany. Można powiedzieć, że jest ona jednym z fundamentów efektywnej komunikacji we współczesnym świecie. Komunikacja międzykulturowa może być i jest przedmiotem badań różnych dziedzin wiedzy, w związku z czym, chcąc by sympozjum miało charakter interdyscyplinarny, nasze zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich nauk społecznych, zainteresowanych badaniami nad komunikacją.

Pod uwagę mogą być brane m.in. następujące aspekty komunikacji międzykulturowej:
• Komunikacja międzykulturowa jako przedmiot badań.
• Metodologia badań komunikacji międzykulturowej.
• Wymiary komunikacji międzykulturowej.
• Kompetencje i umiejętności potrzebne w komunikacji międzykulturowej.
• Rozwój relacji międzykulturowych jako forma integracji społecznej.
• Komunikacji międzykulturowa werbalna i niewerbalna.
• Komunikacja międzykulturowa w pracy.
• Komunikacja międzykulturowa w szkole.
• Komunikacja międzykulturowa w środkach masowego przekazu.
• Relacje interpersonalne w kontekstach międzykulturowych.
• Międzykulturowa komunikacja interpersonalna.
• Bariery w komunikacji międzykulturowej.
• Tożsamość kulturowa, różnorodność kulturowa, wielokulturowość i komunikacja międzykulturowa.
• Rasizm, ksenofobia i komunikacja międzykulturowa.
• Etnocentryzm, europocentryzm, globalizacja i komunikacja międzykulturowa.
• Komunikacja międzykulturowa i rozwój.
• Edukacja dla komunikacji międzykulturowej.
• Komunikacja międzykulturowa i tłumaczenie.
• Mediacja międzykulturowa.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. W jej ramach zapewniamy materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwach, obiad i uroczyste spotkanie wieczorne w pierwszym dniu obrad. Dojazd i zakwaterowanie uczestników we własnym zakresie. Przewidujemy druk wybranych wystąpień (po ich uprzednim zrecenzowaniu i zredagowaniu) w specjalnym numerze pisma STUDIA SOCIOLOGICA, poświęconym komunikacji międzykulturowej.

Zgłoszenia wraz z abstraktem o objętości do 1⁄2 strony maszynopisu i krótkim biogramem zgłaszającego, prosimy przesłać do 15 września 2014 r. na adres: komunikacja.konf@gmail.com
Do 20 września poinformujemy Państwa o przyjęciu zgłoszenia na konferencję.

Komitet organizacyjny
Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz
Dr hab. Janusz Majcherek, prof. UP
Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP
Dr Dorota Czakon
Dr María Paula Malinowski Rubio