Konferencja „Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie? Prezentacja wyników badań” (21.10.2014)

Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) oraz Instytut Socjologii UW serdecznie zapraszają do udziału w konferencji  „Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie? Prezentacja wyników badań”, która odbędzie się 21 października 2014, godz. 10.00 – 15.00 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), sala nr 256, ul. Dobra 56/66, Warszawa.


Konferencja organizowana jest wspólnie przez IOM, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.  
Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Analiza procesu przyznawania praw wyborczych migrantom na przykładach wybranych krajów UE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI).

Celem konferencji jest prezentacja badań ilościowych (sondaż opinii publicznej na losowej i reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej) i jakościowych (grupy fokusowe, case study) zrealizowanych w ramach projektu, a poświęconych postawom Polaków wobec kwestii przyznawania praw wyborczych w wyborach samorządowych wybranym grupom cudzoziemców. Wnioski płynące z przeprowadzonych badań zostaną poddane dyskusji, w której wezmą udział  zaproszeni eksperci oraz uczestnicy konferencji. Dla lepszego ukierunkowania tej dyskusji przedstawione zostaną także rozwiązania obowiązujące w innych krajach UE oraz ekspertyza prawna dotycząca ewentualnych zmian w polskim prawodawstwie, koniecznych w przypadku decyzji o przyznaniu praw wyborczych pewnym grupom migrantów w RP.
Krótka agenda konferencji w załączeniu.

Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod adresemhttp://bit.ly/1rLk34m  do 15 października 2014 r.