Nowości wydawnicze wrzesień-październik 2014


1. Religia w procesie kształtowania tożsamości wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii / Joanna Krotofil. Kraków: Nomos, 2013.

2. Guerra, exilio, diáspora. Aproximaciones literarias e históricas Agnieszka August-Zarębska, Trinidad Marín Villora (red.), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 136.


Monografia zatytułowana "Guerra, exilio, diáspora. Aproximaciones literaraias e históricas" (red. Agnieszka August-Zarębska, Trinidad Marín Villora) zawiera serię artykułów skupionych tematycznie wokół zagadnienia wojny, emigracji i diaspory w ibero-romańskim kręgu kulturowym. W tomie przeważają studia literaturoznawcze dotyczące autorów hiszpańskich i iberoamerykańskich, którzy dotykali w swoich tekstach bolesnych doświadczeń spowodowanych przez hiszpańską wojnę domową lub inne konflikty polityczne, szczególnie jeśli niosły one w konsekwencji decyzję o opuszczeniu własnej ojczyzny i wspólnoty narodowej. Wśród analizowanych pisarzy znaleźli się m.in. Max Aub, Arturo Barea, Pere Calders, Javier Cercas, Dulce Chacón, Almudena Grandes, Julio Llamazares, Ana María Matute, Marta Traba, Luisa Valenzuela oraz  rumuński uchodźca w Hiszpanii Vintilă Horia. Ponadto w tomie zamieszczone zostały dwa teksty traktujące o diasporze żydowskiej w różnych momentach historycznych – o historii Sefardyjczyków, którzy po wygnaniu z Hiszpanii osiedlili się w Rzeczypospolitej, oraz o tajnej siatce działającej w czasie drugiej wojny światowej w Galicji i pomagającej przedostać się żydowskim uciekinierom do Portugalii. 

3. Migracje edukacyjne: studenci zagraniczni - dwie strony księżyca / red. Zofia Kawczyńska-Butrym, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.

4. Tożsamość rekonstruowana: znaczenie migracji w biografiach thrid culture kids / Agnieszka Trąbka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.

5. Emigracja a środowiska kultury niezależnej w kraju / pod red. Stanisława Flisa; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku. Bydgoszcz; Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2014.

6. Powroty: doświadczenia edukacyjno-zawodowe polskich reemigrantów / Anna Kławsiuć-Zduńczyk. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.

7. Syndrom nieprzystosowania społecznego dzieci z rodzin migrujących / Ewa Dubiel. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014.

8. Młodzież polska na obczyźnie - zadania edukacyjne / red. Dorota Praszałowicz,Joanna Kulpińska. Kraków: Polska Akademia Umiejętności: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", 2014.

9.Horolets, Anna (2014) Finding one’s way: recreational mobility of post-2004 Polish migrants in West Midlands, UK, Leisure Studies, DOI: 10.1080/02614367.2014.962590.

50 osób może pobrać ten artykuł bezpłatnie korzystając z linku:
http://www.tandfonline.com/eprint/bmRVdRESkCwi2rFZJvtk/full

10. Galasińska, Aleksandra & Anna Horolets (2012). “The (pro)long(ed) life of a ‘grand narrative’: The case of internet forum discussions on post-2004 Polish migration to the UK”, Text and Talk 32 (2): 125-143. DOI: 10.1515/text-2012-0007

11. Horolets, Anna & Olga Kozłowska (2012). “Provincializing Europe, Orientalizing Occident or Reproducing Power Imbalance? Representations of the UK in post-2004 Polish migrants’ narratives”, Word and Text Vol. II, no. 1: 48-70.
Dostępny na stronie: http://jlsl.upg-ploiesti.ro/documente/documente/Arhiva/Wordandtextno3/04Horolets%20and%20Kozlowska.pdf


12. Horolets, Anna (2012). 'Migrants’ leisure and integration'. Raport przygotowany w ramach projektu “Polskie Forum Migracyjne II” finansowanego ze środków European Fund for the Integration of Third Country Nationals i środków budżetowych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Dostępny na stronie: http://isp.org.pl/uploads/filemanager/pdf/Horolets.pdf

13. Galasińska, Aleksandra i Anna Horolets (2010). „Migracja jako wielka narracja w zderzeniu z ‘opowieściami emigranckimi’: przypadek dyskusji o emigracji do Wielkiej Brytanii na forum internetowym”, w: Halina Grzymała-Moszczyńska, Anna Kwiatkowska and Joanna Roszak (eds) Drogi i bezdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna, Kraków: Nomos, ss. 55–69.