Seminarium ISP i Fundacji Adenauera w Polsce "Policjanci i złodzieje" (17.10.2014)

Instytut Spraw Publicznych oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce serdecznie zapraszają na seminarium "Policjanci i złodzieje. Walka z przestępczością na pograniczu polsko-niemieckim", które odbędzie się 17. października 2014 roku w godz. 11:00-13:00 w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5, lokal 22, Warszawa.


Ze statystyk wynika, że w porównaniu z latami 90-tymi przestępczość na polsko-niemieckiej granicy zdecydowanie spadła. Co roku jednak na pograniczu notuje się ponad dwadzieścia dwa tysiące przestępstw. W ostatnich miesiącach ponownie słychać w niemieckich mediach alarmujące głosy o masowo  ginących w Niemczech samochodach, rowerach i maszynach rolniczych. W Polsce złośliwi mówią, że Niemcy nie umieją odpowiednio zabezpieczyć dobytku, a lokalna policja tnie etaty, więc nie ma komu ścigać złodziei. I choć, jak pokazują statystyki, Polacy popełniają nie więcej niż kilkanaście procent wszystkich karalnych czynów na polsko-niemieckim pograniczu, faktem pozostaje, że przestępczość w tym regionie psuje wizerunek Polaków w Niemczech i stwarza poważne wyzwanie dla władz obu krajów i służb po obu stronach Odry.
Ich współpraca jest jednak coraz lepsza, a podpisana w tym roku nowa umowa o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych ma ją jeszcze poprawić. Nieprzypadkowo więc naszą dyskusję organizujemy na krótko przed ratyfikowaniem umowy przez Sejm i Bundestag. Podczas seminarium przedstawimy też najnowsze dane dotyczące skali i metod zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych i zmierzymy się z następującymi pytaniami:
Jaka jest rzeczywista skala przestępczości na pograniczu polsko-niemieckim?
Jak na co dzień wygląda współpraca policjantów z Polski i Niemiec?
Co zmieni podpisana w tym roku i czekająca na ratyfikację polsko-niemiecka umowa o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych?

Sytuację z perspektywy Warszawy i pogranicza zarysują zaproszeni przez nas goście oraz dr Agnieszka Łada, która przeprowadziła badania na polsko-niemieckich terenach przygranicznych.
Prosimy o rejestrację do 15 października 2014 pod adresem:
http://www.isp.org.pl/konferencje,932,391.html