Zaproszenie do udziały w Polskim Kongresie Demograficznym "Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”, Biznes Klub Stadionu Narodowego (22-23.10.2014)

Polski Kongres Gospodarczy to uznana już marka – ceniona i wsparta dorobkiem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji od ćwierć wieku obecnej w polskiej przestrzeni publicznej. Poprzednia edycja Kongresu – poświęcona Energii polskiej gospodarki – zaowocowała wieloma opracowaniami oraz rekomendacjami, trafnie diagnozującymi najważniejsze problemy polskiej energetyki i formułującymi programy naprawcze.

Kolejny Polski Kongres Gospodarczy dotyczył będzie kwestii równie fundamentalnych dla rozwoju naszego kraju. Zatytułowaliśmy go: Nauka dla biznesu, biznes dla nauki, wskazując w ten sposób na to, że – naszym zdaniem – obowiązki leżą tu po obu stronach. Że zarówno sfery gospodarcze mają swe powinności wobec środowisk akademickich, jak i ludzie nauki muszą aktywniej brać udział w budowaniu nowoczesnej, konkurencyjnej polskiej gospodarki. Niezbędna jest więc harmonijna współpraca między biznesem, nauką i edukacją. 


Więcej informacji:
http://www.polskikongresgospodarczy.pl/index.html 

Rejestracja:
http://www.polskikongresgospodarczy.pl/rejestracja.html