Nowości wydawnicze styczeń 2015
1. Rosjanie w Izraelu : problem zaprogramowania kulturowego repatriantów z ZSRR i  
    Federacji Rosyjskiej / Magdalena Dolińska-Rydzek. – Łódź : Wydawnictwo Naukowe  
    Ibidem, 2014

2. Raport na temat realizacji polityki Polski w zakresie migracji i azylu w 2013 roku. -Warszawa 2014.


3. Stosowanie detencji oraz środków alternatywnych do detencji w kontekście polityki imigracyjnej w Polsce : raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce. – Warszawa 2014.
Pozycja dostępna w wersji elektronicznej:
https://emn.gov.pl/esm/publikacje/publikacje-krajowego-p/tematyczne-studia-bada/11999,Stosowanie-detencji-oraz-srodkow-alternatywnych-do-detencji-w-kontekscie-polityk.html

4. Dobre praktyki w zakresie powrotu i reintegracji migrantów o nieuregulowanym statusie: polityka w zakresie zakazu wjazdu oraz wykorzystywanie umów o readmisji. - Warszawa 2014.
Pozycja dostępna w wersji elektronicznej:
publikacje-krajowego-p/tematyczne-studia-bada/11999,Stosowanie-detencji-oraz-srodkow-alternatywnych-do-detencji-w-kontekscie-polityk.html

5. Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzułmańskich ze społeczeństwem polskim : na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej / Marcin Pierzchała, Danuta Walczak-Duraj.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.
Rozdział 2. Znaczenie obywatelskości jako płaszczyzny integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym
Zobacz Spis treści:

6. Tożsamość żydowska a polityka imigracyjna Izraela / Anna Dudzińska.
    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.

7. Europa wobec wyzwań XXI wieku : deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako nieodłączny element konfliktów zbrojnych i wojen współczesnego świata / redakcja naukowa Alicja Bartuś.
Oświęcim : Urząd Miasta Oświęcim, 2014.

8. Partia w warunkach emigracji : dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" 1945-1994 / Sławomir Łukasiewicz.
Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014.


Artykuły:
1. Jolanta Kluba: Okresowe migracje zarobkowe z rodzin rolniczych – przyczynek do 
    analizy opolskich migracji [Temporary labour migrations in farmers’ families A  
    preliminary study of the Opolskie voivodeship’s migrations], DOI:  
    10.7366/1509499535705
    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2014.
   [w:] STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 2014, NR 3 (57), s. 76–86