Nowości wydawnicze luty-marzec 20151. Elżbieta Goździak, What kind of welcome? Integration of Central American unaccompanied children into local communities, Prepared for the J.M. Kaplan Fund, February 2015, Institute for the Study of International Migration at Georgetown University

available at: https://isim.georgetown.edu/sites/isim/files/files/upload/Kaplan%20UAC%20Report.compressed%20%282%29.pdf

2. Biała emigracja / Agnieszka Wyrozębska, Paweł Wyrozębski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2014.

3. Polish community in Norway: opportunities and challenges, Oslo, 20 November 2014: [conference materials] / [auth. Włodzimierz Anioł [et al.]; Ministry of Foreign Affairs of  the Republic of Poland European Policy Department. [Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, 2014].
Książka dostępna również w wersji elektronicznej: http://www.oslo.msz.gov.pl/resource/0c005e6b-1a8e-4184-a454-deabde543fad:JCR

4. Dekada członkostwa Polski w UE: społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku / red. nauk. Magdalena Lesińska [et al.]; Ośrodek Badań nad Migracjami, Komitet Badań nad Migracjami PAN.
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.
 Spis treści: http://www.wuw.home.pl/ksiegarnia/dodatki/Dekada_spistr.pdf

5. Migracje i polityka migracyjna / pod red. Łukasza Żołądka. Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu: Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2014.
Książka dostępna również w wersji elektronicznej: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/83548A531F9882EEC1257DDA004B0CF1/$file/Studia_BAS_40.pdf

6. Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne / Konrad Pędziwiatr. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu: Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2014. – (INFOS, ISSN 1896-6659 nr 1 (84) 2014). – 4 s.
Pozycja dostępna również w wersji elektronicznej: ISSN 2082-0666
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/B154060C37557E78C1257DCB004C62C3/$file/Infos_184.pdf

7. Polacy we Włoszech: historia, współczesność, zmiany / pod redakcją Karoliny Golemo,  Bartosza Kaczorowskiego i Małgorzaty Stefanowicz; [PON Uniwersytet Jagielloński]. Kraków: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ: Ośrodek Myśli Politycznej; Londyn: Polski Ośrodek Naukowy UJ, 2014.

8. Prawa wyborcze dla cudzoziemców w Polsce - tak czy nie? / redakcja: Sławomir  Łodziński, Dorota Pudzianowska, Marta Szaranowicz-Kusz; Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM), Instytut Socjologii UW. [Warszawa] : IOM, 2014.

Inna, krótsza wersja: http://www.iom.pl/Shared%20Documents/Prawa%20wyborcze%20dla%20cudzoziemc%C3%B3w%20-%20raport%20z%20bada%C5%84.pdf

9. Cudzoziemcy w Polsce: podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych / red. Maja Łysienia. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2015.

http://programy.hfhr.pl/uchodzcy/files/2015/01/CUDZOZIEMCY-W-
POLSCE_KOLOR_27_01_15fin.pdf

10. Bezpieczny dom?: przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców / pod
red. Witolda Klausa. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2014.
Książka dostępna również w formie elektronicznej :
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/bezpieczny-dom.pdf

11. Unprotected: migrant Wolkers in an irregular situation in Central Europe ed. By Katarzyna Słubik. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2014.
Książka dostępna w formie również elektronicznej: http://interwencjaprawna.pl/en/files/unprotected.pdf

12. Internet w procesach migracyjnych na przykładzie polskich migrantów w Irlandii: studium etnograficzne / Stefan Michał Marcinkiewicz. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014.

ARTYKUŁY

1.Polityka migracyjna na rozdrożu: miedzy emigracją a imigracją / Maciej Duszczyk. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN: Oficyna Naukowa, 2014. – S. 201-226. [w:] Polska europejska czy narodowa? / redakcja Maria Jarosz.

2. Migracje z Górnego Śląska po drugiej wojnie światowej / Stanisław Jankowiak. Katowice : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; Gliwice: Muzeum w Gliwicach, 2014. – S. 218-245. [w:] Górny Śląsk i Górnoślązacy : wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i XX wieku / pod red. Sebastiana Rosenbauma.

3. Między „hajmatem” a ojczyzną: Górnoślązacy w Nadrenii Północnej-Westfalii po 1945 roku / Gregor Ploch. Katowice: IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; Gliwice:  Muzeum w Gliwicach, 2014. – S. 246-258. [w:] Górny Śląsk i Górnoślązacy: wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i XX wieku / pod red. Sebastiana Rosenbauma.

4. Górnośląscy przesiedleńcy w Berlinie 1946-1990 : sukcesy i problemy integracyjne: próba zbliżenia z perspektywy mikrohistorycznej / David Skrabania Katowice: IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; Gliwice:  Muzeum w Gliwicach, 2014. – S. 260-278. [w:] Górny Śląsk i Górnoślązacy: wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i  XX wieku / pod red. Sebastiana Rosenbauma.