Konferencja p.t.: „Skąd się wzięli warszawiacy. Konsekwencje społeczne, ekonomiczne i kulturowe migracji”

Muzeum Warszawy zaprasza do wzięcia udziału w konferencji „Skąd się wzięli warszawiacy. Konsekwencje społeczne, ekonomiczne i kulturowe migracji”, która odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2015 r. w Muzeum Warszawskiej Pragi. Celem konferencji jest interdyscyplinarne ujęcie problemu migracji i pochodzenia mieszkańców Warszawy w szerokiej perspektywie chronologicznej, od momentu założenia miasta do czasów współczesnych oraz konsekwencji społecznych, ekonomicznych i kulturowych tego zjawiska. Chcielibyśmy zająć się problematyką integrowania się migrantów i kształtowania się społeczności lokalnych.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych: historyków, archeologów, historyków sztuki, antropologów, socjologów, językoznawców oraz wszystkich tych badaczy, którzy mogą podzielić się z nami refleksjami dotyczącymi interesujących nas zagadnień.  Mamy nadzieję, że wystąpienia staną się pretekstem nie tylko do podsumowania stanu badań, lecz również wytyczenia nowych kierunków badawczych i sformułowania propozycji metodologicznych. Zależy nam także, aby przedsięwzięcie to przyczyniło się do integracji środowisk naukowych zajmujących się problematyką dziejów Warszawy. Zagadnienia migracji będące tematem konferencji, dotyczą nie tylko Warszawy, lecz są istotne dla wszystkich społeczności i w tym sensie mają znaczenie ogólne. Stąd też prezentowane przemyślenia i wnioski mogą mieć również charakter teoretyczny (metodologiczny) i odnosić się do zagadnień tak warszawskich, jak i powszechnych.

Partnerem Muzeum Warszawy w tym przedsięwzięciu jest Islenski Baerinn/Turf House (Muzeum Domków Torfowych w Selfoss na Islandii), stąd integralną częścią sesji będą referaty, w których zaprezentowana zostanie islandzka perspektywa migracji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z jednostronicowym abstraktem (2 tys. znaków) na adres: konferencja.warszawiacy@muzeumwarszawy.pl do dnia 18 maja 2015 roku.

Na podstawie przesłanych abstraktów Rada Programowa dokona ostatecznego wyboru referatów i skontaktuje się z autorami, którzy do 15 września powinni przesłać pełny tekst. Czas wystąpień na konferencji nie powinien przekraczać 25 minut. Organizatorzy przewidują opublikowanie materiałów pokonferencyjnych.