Nowości wydawnicze kwiecień1. Łukasz Albański, Spory wokół imigracji: Polscy i niemieccy imigranci w Winnipeg, Kraków: Impuls, 2013.

2. Ludzie w drodze: nauki teologiczne o migracjach i migrantach: praca zbiorowa/ pod red. nauk. Damiana Cichego. Warszawa: Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów, 2012.

3. Imigracja studentów zagranicznych do Polski: raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce / [red. Karolina  Łukaszczyk].  Warszawa: Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Departament Polityki Migracyjnej, \c 2013.

Dostępny również:

4. Raport na temat realizacji polityki w zakresie migracji i azylu w 2012 roku / raport przygot. przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ; [red. Joanna Sosnowska].
Warszawa : Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Departament Polityki Migracyjnej, 2013.
http://emn.gov.pl/esm/publikacje/publikacje-krajowego-p/roczne-raporty-polityc

5. Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy/ pod red. Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2014.

6. Wokół problematyki migracyjnej : kultura przyjęcia. T. 7/ pod redakcją Janusza Balickiego, Mariusza Chamarczuka; Rządowa Rada Ludnościowa, Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013.
 
7. Studia Romologica t. 5 z 2012  http://www.studiaromologica.pl/?page_id=168

Spis treści

CZĘŚĆ I – MIGRACJE
- Thomas Acton, Sylvia Ingmire, „I nikt nie rzuca w nie kamieniami”: romscy imigranci z Polski i ich wkład do polityki Romów/Cyganów/Wędrowców w Zjednoczonym Królestwie
- Lenka Budilová, Marek Jakoubek, Dynamika tożsamości – pokrewieństwo, miejsce, państwo. Przykład Romów/Cyganów na ziemiach byłej Czechosłowacji
- Elena Marushiakova, Vesselin Popov, Współczesne migracje cygańskie w przestrzeni postsowieckiej
- Marcel Courthiade, Próba bilansu dotychczasowych hipotez o rodowodzie narodu romskiego w kontekście jego migracji
- Marcin Szewczyk, Wewnątrzunijna migracyjność Romów w systemie Unii Europejskiej
- Arletta Barczewska, Wybrane aspekty problematyki migracji Romów po rozszerzeniu Unii Europejskiej
- Sofiya Zahova, Migracje zarobkowe dwóch grup cygańskich w kontekście migracji bułgarskich obywateli do Włoch

CZĘŚĆ IV – RECENZJE – OPINIE
- Marcel Courthiade, Młodzi Rromowie i alternatywy w stosunku do migracji