Zaproszenie na międzynarodową konferencję pt.: "M.D. – Migrating Doctors?. Migracje lekarzy w Europie dawniej i dziś”, Jaworz, (26-28 września 2014 r.)

Konferencja otwarta jest dla wszystkich grup zawodowych, zainteresowanych problematyką migracji lekarzy, organizacji służby zdrowia czy pracy z pacjentami z innej kultury. Zapraszamy zatem ludzi nauki, zarówno przedstawicieli nauk medycznych, jak też społecznych i humanistycznych, lekarzy praktyków, pracowników ochrony zdrowia, terapeutów etc. W trakcie konferencji chcemy podyskutować nad wyzwaniami jakie stoją przed lekarzami i opieką zdrowotną w warunkach wielokulturowości. 

Języki konferencji to polski i angielski (planowane są sesje tematyczne w języku angielskim). 

Wybrana problematyka wystąpień:
- Motywy migracji lekarzy w PRL i współcześnie; 
- Lekarz jako migrant: aspekty psychologiczne i społeczne; 
- Proces akulturacji i szok kulturowy; 
- Sytuacja lekarzy migrantów w zagranicznej służbie zdrowia: rozwiązania; systemowe i praktyka społeczna;
- Problemy adaptacyjne lekarzy migrantów; 
- Nauka języków obcych wśród profesji medycznych; 
- Lekarze i studenci kierunków medycznych – obcokrajowcy w realiach polskiego szkolnictwa wyższego i ochrony zdrowia;
- Praca z pacjentem z innej kultury; 
- Medycyna podróży, medycyna środowiskowa i tropikalna; 
-Kulturowo specyficzne jednostki chorobowe oraz kulturowe metody terapii.

Zgłoszenia uczestnictwa czynnego (wystąpienie z referatem) można nadsyłać do dnia 15 czerwca 2014 korzystając z formularza znajdującego się na stronie http://migratingdoctors.wordpress.com/ lub bezpośrednio na adres: migratingdoctors@gmail.com, podczas gdy zgłoszenia uczestnictwa biernego możliwe są do 30 sierpnia 2014.