Konferencja Naukowa "Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania", 9-10 września 2014

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych oraz innych specjalistów zajmujących się problematyką etniczną i politykami szczegółowymi/publicznymi, pochodzących z Polski i innych państw. Jej celem jest również integracja badaczy tej problematyki oraz  wykreowanie zespołów mogących aspirować do grantów i projektów. Konferencja odbędzie się w dniach od 9 września (wtorek) od godz. 13.00 do 10 września (środa) godz. 14.00 w Popowie k/Warszawy, w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas, Popowo-Letnisko, al. Centralna 6, 07-203 Somianka.

Organizatorzy:


UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
WYDZIAŁ POLITOLOGII
 Zakład Badań Etnicznych

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W W-WIE
INSTYTUT POLITOLOGII
 Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
INSTYTUT SOCJOLOGII
 Zakład Socjologii Pogranicza 

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
INSTYTUT HISTORII I NAUK POLITYCZNYCH
 Katedra Polityki Międzynarodowej 

UNIWERSYTET NARODOWY IM. T. SZEWCZENKI W KIJOWIE
WYDZIAŁ HISTORYCZNY
 Katedra Historii Ukrainy i Polityki Etnicznej

UNIWERSYTET MASARYKA W BRNIE
WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH
Zakład Politologii


Komitet naukowy:
·         Prof. dr hab. Henryk Chałupczak /Lublin/
·         Prof. dr hab. Radosław Zenderowski /Warszawa/
·         Prof. dr hab. Walenty Baluk /Lublin/
·         Doc. dr Natalia Teres /Kijów/
·         Prof. dr hab. Zbigniew Kurcz /Wrocław/
·         Prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz /Białystok/
·         Prof. dr hab. Jan Holzer /Brno/

Bloki tematyczne konferencji:

·                     Specyfika badań etnicznych;
·                     Polityka etniczna - teoria i metodologia /definicje, typologie, metody badawcze,  paradygmaty badawcze/;
·                     Determinanty polityki etnicznej;
·                     Podmioty polityki etnicznej;
·                     Modele i koncepcje polityki etnicznej;
·                     Polityka etniczna wybranych państw
·                     Polityka etniczna wobec wyzwań współczesności: redefinicja państwa narodowego, globalizacja, migracje, reetnizacja;
·                      Mniejszości narodowe i etniczne: perspektywy badań na gruncie różnych dyscyplin naukowych

Przewidywana forma upowszechniania wyników konferencji:
Monografia o charakterze zbiorowym. Zakwalifikowane teksty będą podlegać systemowi recenzji.
Termin złożenia tekstów: 31 październik 2014 r.
Planowany termin publikacji: I kwartał 2015 roku.


Sekretarz konferencji:
dr Ewa Pogorzała, ewapogo@interia.pl; tel. 0 692-692-005

Terminy zgłoszeń: zgłoszenia należy przysyłać pocztą elektroniczną do dnia 15 maja 2014 roku.

Opłata konferencyjna:
300 zł /z wyłączeniem wykonawców projektu NCN „Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo – Wschodniej”/. Należy ją wpłacić do dnia 31 maja 2014 roku na poniższe konto, z dopiskiem: polityka etniczna.

Konto konferencji:
73 1140 1094 0000 2905 1600 1137: mBank SA O/Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 6,
20-002 Lublin, z dopiskiem Polityka etniczna ”  

Dojazd:
własnym transportem lub z W-wy Centralnej podstawionym przez organizatorów autobusem. 
Organizatorzy zapewniają uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie.