Nowości wydawnicze1. Proces podtrzymywania tożsamości narodowej współczesnych migrantów polskich w przestrzeni internetu : (na przykładzie Wielkiej Brytanii i Irlandii 2004-2011) / Magdalena Bierzyńska-Sudoł. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013

2. Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce : analiza zjawiska w wybranych grupach
imigranckich / Paweł Dąbrowski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014

3. Śladami polskich kolonistów w Brazylii : historia osadnictwa na terenach Santana / Kinga Orzeł-Dereń. Kraków : Ksiegarnia Alademicka, 2013

W niniejszej książce opisuję – oprócz historii pierwszych osadników, prafii Santana, szkół i towarzystw – życie współczesne mieszkańców oraz sylwetki lokalnych liderów polonijnych. Kilkakrotnie wykraczam poza obszar Santana, starając się przybliżyć rzeczywistość stanu Parana oraz historię napływu Polaków do Brazylii. Zabieg ten stosuję, by ukazać szerszy kontekst migracji do Cruz Machado, bez którego nie da się dogłębnie zrozumieć problematyki zjawiska sprzed stu lat.

 4. Emigracja i cywilizacje / [ red. : Piotr Jaroszyński et al.]. Lublin : Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej" : Wydawnictwo KUL, 2013. - Seria (Człowiek w Kulturze, ISSN 1230-4492 ; 23) Emigracja i imigracja \x aspekt moralny. Emigracja i imigracja \x aspekt społeczny.  Emigracja i imigracja \x aspekt religijny.

5. System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec" / red. Moniki Trojanowskiej-Strzęboszewskiej Warszawa : ASPRA-JR., 2014