Nowości wydawnicze czerwiec - lipiec 2014


Książki

1.Wojna i emigracja : studia i szkice. T. 2, Emigracja i losy Polaków na obczyźnie / red. nauk. Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński, Henryk Walczak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2013.

2. Od exsilii do exile : przymus w migracjach / red. nauk. tomu Anna Mazurkiewicz ; zespół red. tomu Mieczysław Nurek [et al.] ; Instytut Historii. Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Gdynia : Muzeum Emigracji, 2014. – (Studia Historica Gedanensia ; t. 5)

3. Rola płci w integracji europejskich muzułmanów / Barbara Pasamonik. Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2013. Rozdz. I : Muzułmanie w Europie : powojenne migracje i polityka integracji

4. East Central Europe in exile. Vol. 1, Transatlantic migrations / ed. by Anna Mazurkiewicz. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013.

5. East Central Europe in exile. Vol. 2, Transatlantic identities / ed. by Anna Mazurkiewicz. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013.

6. Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją / red. nauk. Edyta Pindel. Kraków : Akademia Ignatianum, 2014.

7. Imigranci w polskim dyskursie publicznym / red. nauk. Grażyna Firlit-Fesnak, Łukasz Łotocki. Warszawa : ASPRA-JR, 2014.

8. Migracje piłkarzy na tle migracji pracowników w Unii Europejskiej w XXI wieku /  Marzena Józefczyk. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2013.

9. Migracje online : przewodnik po stronach internetowych poświęconych migracji i  międzykulturowości. [Izabelin] : Polskie Forum Migracyjne, 2014. - Wyd. 2, popr. Publikacja przygotowana w ramach projektu "Migroteka 2" Projekt polega na wyposażeniu sieci bibliotek partnerskich w Polsce (13 księgozbiorów) w literaturę dotyczącą migracji i międzykulturowości. Baza bibliotek oraz informacje o zbiorach http://forummigracyjne.org/pl/migroteka.php

10. Abolicja dla cudzoziemców 2012 : raport z przebiegu i rekomendacje / [Rafał Baczyński-Siedlaczek, Wojciech Goszczyński]. Warszawa : polska Akcja Humanitarna, 2013. (m. in. Abolicja jako narzędzie polityki migracyjnej)

11. Migration in the 21st century from the perspective of CEE countries – an opportunity or a threat? / [Maciej Duszczyk, Kamil Matuszczyk]. Warsaw : Central and Eastern Europe Development Institute, cop. 2014.

Artykuły w książkach

1. Migracje Romów w Europie w przeszłości i obecnie: ciągłość czy zmiana? / Magdalena Lesińska. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej Prom : Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, 2013 [w:] Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego / pod red. Elżbiety i Tomasza Szyszlaków.