Nowy raport Stowarzyszenia "NOMADA" pt.:“Wykluczenie systemowe a integracja. Sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu”

Dostępny jest nowy raport opublikowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA, pt.: “Wykluczenie systemowe a integracja. Sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu”:

http://issuu.com/stow.nomada/docs/raport__nomada_roma_grudzien_2014


Raport omawia różne aspekty sytuacji romskich imigrantów z Rumunii, którzy od ponad 20 lat są mieszkańcami Wrocławia,
jednocześnie żyjąc w wykluczeniu systemowym, społecznym i kulturowym, bez dostępu do podstawowych praw i dóbr.
Dokument omawia mechanizmy i przyczyny tych zjawisk.

Ponadto opisane zostały działania władz, instytucji publicznych, organizacji i obywateli w obliczu „sytuacji kryzysowej”.
Raport stanowi także podsumowanie trzech lat pracy naszego Stowarzyszenia ze społecznością Romów rumuńskich.

Szczególną uwagę poświęcamy sprawie sądowej wytoczonej przez gminę Wrocław mieszkańcom romskiego koczowiska, a pierwszą naszą rekomendacją jest wycofanie pozwu eksmisyjnego przeciwko Romom, co stanowi warunek rozpoczęcia dialogu i integracji.

Dokument ma służyć skierowaniu na właściwe tory trwającej od kilku lat debaty publicznej na temat migrujących Romów mieszkających w Polsce i Europie. Jej efektem ma być skuteczna pomoc, udzielana bez naruszenia godności i z poszanowaniem odmienności kulturowej Romów.

Raport powstał dzięki wsparciu Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).