Nabór artykułów do tematycznego wydania Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon”

Redakcja Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych do kolejnego tematycznego wydania, które zostanie poświęcone problematyce samorządu terytorialnego.

Polityka lokalna, najbliższa każdemu obywatelowi, tradycyjnie znajduje się na dalszym planie zainteresowania głównych mediów. Jesienią tego roku odbędą się wybory samorządowe zaś w kolejnym będziemy obchodzić 25-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy odbyło się w Polsce wiele referendów, których stawką było odwołanie władz miasta lub gminy. Wszystko to skłoniło nas do przyjrzenia się samorządowi terytorialnemu w Polsce.

Zapraszamy więc badaczy, którzy w swoich pracach chcieliby przede wszystkim poruszyć następujące zagadnienia:

•  problem decentralizacji władzy w administracji publicznej
•  finanse samorządu terytorialnego w Polsce
•  przywództwo lokalne, ruchy miejskie i wielokadencyjni politycy
•  marketing miast i gmin polskich
•  polska reforma samorządowa 1998 r.
•  wybory samorządowe’2014 – przygotowania do kampanii wyborczej
•  doświadczenia płynące z referendów lokalnych
•  administracja samorządowa – miedzy biurokracją a polityką
•  ustroje metropolitarne.

Redakcja naukowa jedenastego numeru „e-Politikonu”: dr Marcin Bąkiewicz, dr Olgierd Annusewicz.

Ostateczny termin nadsyłania tekstów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 21 września 2014 r.

Wskazówki edytorskie dla Autorów znajdą Państwo tutaj:
http://oapuw.pl/instrukcja-edytorska-kwartalnik-naukowy-e-politikon/

Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon” jest elektronicznym czasopismem naukowym i z liczbą 5 punktów znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (grudzień 2013 r.). Każdy numer kwartalnika w dniu publikacji dociera do około trzech tysięcy pracowników naukowych i doktorantów ze wszystkich politologicznych ośrodków akademickich w Polsce a także do polityków, urzędników, dziennikarzy, organizacji pozarządowych oraz studentów.